سردخانه بالای صفر (Positive temperature or Chilled storage) یک نوع سردخانه است که دمای داخلی آن بین 0-15 درجه سانتیگراد قرار دارد و در آن دمای نگهداری محصولات بالاتر از دمای یخچال است. این نوع سردخانه ها به عنوان یکی از انواع سیستم های نگهداری محصولات در زنجیره تأمین غذایی استفاده می شود.

ویژگی های سردخانه بالای صفر شامل موارد زیر می باشد:

– دمای داخلی سردخانه بین 0-15 درجه سانتیگراد است که با توجه به نوع محصولاتی که در آن نگهداری می شوند، متغیر است.
– در این نوع سردخانه ها، هوا با یک واحد تهویه مجهز شده است و دمای آن توسط سیستم تهویه کنترل می شود تا محصولات در دمای مطلوب نگهداری شوند.
– سردخانه بالای صفر معمولاً برای نگهداری محصولاتی مانند گوشت، ماهی، سبزیجات تازه، میوه و لبنیات استفاده می شود.
– در این نوع سردخانه ها، برای حفظ کیفیت محصولات، رطوبت نگهداری در حداقل 70-80 درصد تنظیم می شود.
– همچنین در سردخانه های بالای صفر، قابلیت کنترل کردن گازهای تولید شده توسط محصولات نیز وجود دارد تا بوی نامطبوع محصولات در سردخانه کاهش یابد.

به طور کلی، سردخانه بالای صفر به عنوان یکی از مهمترین انواع سردخانه ها در صنعت غذایی و زنجیره تأمین غذایی به کار می رود و برای حفظ کیفیت محصولات و افزایش عمر مفید آن ها بسیار مفید است.